Εταίροι


ΜΤΝ MTNLogo

H MTN είναι ένας από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παροχείς στην Κύπρο. Η εταιρεία έχει αναλάβει την εκπαίδευση μίας ομάδας ειδικών επιστημόνων με στόχο την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Οι στρατηγικές της MTN είναι ευθυγραμμισμένες με αυτές του CyberEthics. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου, καθώς και καινοτόμες λύσεις στις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα το πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην Κύπρο. Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, συνεισφέρει στην κοινωνία με προγράμματα στους τομείς του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της νεανικής επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού, αλλά και καλλιεργώντας την εθελοντική δραστηριοποίηση των εργαζομένων της. Η ΜΤΝ είναι μία εταιρεία η οποία επιδεικνύει ενδιαφέρον για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και η οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους με νέες, δραστικές και καινοτόμες ιδέες. Η ΜΤΝ θα αναλάβει τη Γραμμή Καταγγελιών και θα είναι υπεύθυνη για τη διάχυση του έργου.


MoecLogo PILogo Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ως το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το Ασφαλές διαδίκτυο υλοποιεί διάφορα προγράμματα για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Μέσα από παρουσιάσεις και εργαστήρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, την ανάπτυξη και διάθεση εκπαιδευτικού περιεχομένου, την υλοποίηση και υποστήριξη έργων στις σχολικές μονάδες, τις συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τη διεξαγωγή διαγωνισμών αλλά και το συντονισμό της εθνικής στρατηγικής για το ασφαλές διαδίκτυο για τα παιδιά, προωθεί την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για το όφελος των παιδιών. Προγράμματα που υλοποιούνται περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα τα Καινοτόμα σχολεία, το Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, τους Μικρούς εκπαιδευτές για το διαδίκτυο και το διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές. Πληροφορίες για τις δράσεις αυτές φιλοξενούνται στη διαδικτυακή πύλη www.pi.ac.cy/InternetSafety. Επιπρόσθετα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και ερευνητικά έργα που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες και την ορθή αξιοποίησή τους για την εκπαίδευση, όπως το EU Classroom ePortfolio (EUfolio), Assessment of Transversal Skills (ATS2020), Mentoring Technology Enhanced Pedagogy (MENTEP) και CyberEthics.


CNTILogo Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης & Τεχνολογίας Κύπρου(CNTI)

Το CNTI είναι ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε θέματα τεχνολογίας και νεολαίας για πάνω από μία δεκαετία. Ο οργανισμός αυτή τη στιγμή υλοποιεί το έργο "CyberEthics", το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Το CNTI είναι ενεργό στον τομέα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο υλοποιώντας παράλληλα διάφορα έργα, όπως είναι το InetRisks – έργο το οποίο εξετάζει τις αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους, το Simsafety – παιχνίδι στον Σημασιολογικό Ιστό 3.0 (Web 3.0) στο οποίο γίνεται προσομοίωση διαδικτυακών κινδύνων σε περιβάλλον Δεύτερης Ζωής (Second Life) και το IDentifEYE – παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) το οποίο πραγματεύεται το ζήτημα των διαδικτυακών δεδομένων και των αναδυόμενων ταυτοτήτων. Επιπρόσθετα, το CNTI δραστηριοποιείται στο πεδίο της Έρευνας – Τεχνολογίας – Ανάπτυξης στον τομέα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, κυρίως με τη συμμετοχή του στο EU Kids Online Network.